YOUR CART

Subtotal: £0.00

Klicka på knappen som relaterar till den del av klätterställning du behöver hjälp med så är du tillbaka till byggandet på nolltid.

Huvudram Sektioner

Denna sektion inkluderar alla de centrala delarna vid bygge av lekställning. När denna är fullständig är den vad alla andra delar sätts ihop med. Innan du börjar kontrollera att du har allt redo i trädgården, att flytta en lekställning är inte hälften så roligt som att leka på en.

Gungväggar

Ta LT Stolpaggregat (2757) & RT Stolpaggregat (2758) med skårorna riktade nedåt och knacka i t-muttrarna (TN2 för topphål, TN1 för Mitten och Botten).Vänd på stolparna och placera två ytterpanelsaggregat ovanpå fästbeslag i jämnhöjd ovanför skårorna. Sätt sedan tvärstag på plats in (2630 Toppen, 2768 Mitten, 2769 Botten) se till att ramen är i jämnhöjd och sätt fast dem med fyra träskruvar (S30) per bräda.Använd två Räfflade spikar på översta balken. Två Hexbultar med låsbricka båda med platt bricka ansluten till tidigare installerade T-muttrar.Sätt fast den högra diagonalen på botten (2607) och (2778).

Lekställning Montering

Med alla fyra sidor redo ha någon som håller gungväggen medan du för frontväggen åt sidan där du lämnade diagonalen gör vinkelrät och säkra på plats med två räfflade Spiklagg per sida (WL5). Ta in bakväggen säkra och slutligen ändväggen som kommer ha åtta (WL5) räfflade spiklagg med fyra på varje sida.

Sätt slutligen fast den vänstra diagonalen vilket säkrar båda sidorna.

Front & Bakvägg

Detta följer en liknande process använd ändstolpar (2771, 2770) lägg dem med skåror uppe och inne. Tre saxstöd (2775 Topp, 2772 Mitten, 2769 Botten) gör ramen vinkelrät sätt fast med fyra träskruvar (S30) per bräda, knacka i tre T-muttrar i topp- och mittensaxstöd och två i botten.

Golvmontering

Golvpaneler i Gungställnings- och ändväggar, mät 5/8” (15.9 mm) ned från toppbrädorna och sätt sedan fast (2608) golvbalk till varje bräda genom användning av vänstra och mittenhålen med 2 (S4) Träskruvar per bräda.

Sätt fast två t-muttrar i varje ände 9" från ändarna. Säkra sedan på plats på bakre och främre väggen med Hexbultar (H11) med lås- och platt bricka in i tidigare installerade T-muttrar för att säkerställa att de är i nivå med mittbalken. Addera sedan slutligen träskruvarna och dra åt hexbultarna. Kom ihåg att inte dra åt för hårt.

Alla golvbrädor är likadana med undantag för Gungställningsväggens golvbräda (2648) som går in i gungställningsväggens ände, ge sedan utrymme åt återstående golvbrädor (2609) och sätt fast med fem per bräda två i varje ände och en in i mittbalken.

Gungbalkar

Gunga Hängare

Börja med att fästa två gunga hängare i balken med 2 (G7) Hexbultar med två platta brickor och en låsmutter på varje fastsättning. I jämnhöjd med fortänden av balken sätt fast två L-balkvinkeljärn med två (G21) hexbultar platta brickor och låsmutter.

Installera slutligen en (WB7) räfflad spik och t-mutter i mittenhålet av gungbalken, detta minimerar sprickbildning i träet.

Gungändar

Samla ihop delarna och sätt löst fast två (2613) Tunga SW Stolpar på (2615) SW Påle med två (G7) Hexbultar med platta brickor och t-mutter) två bulthål notera toppen av center påle (2615). Sätt fast (2616) SW stöd den centrala vertikala delen på Tunga SW Stolpar och centrala upprätta med tre (G4) hexbultar med låsbricka, platt bricka och t-mutter och dra åt alla bultar.

Installera räfflade spikarna med platt bricka och t-muttrar i översta bulthålen i (2615) central påle.

Sätta Fast Gungbalk & Ände

Med montering av balk och gungställningsände redo lägg gungbalken ned med fastsättningarna uppåt och ha balkvinkeljärnen på var sida av monteringen och sätt fast med fem (G21) Hexbultar med platta brickor och låsmutter.

Tre går in i gungändeaggregatet och två i gungbalken som lätt slitsas på plats av en annan person.

Montering På Fort

Sätt gungaggregat mot toppen av (2630) SW Överst, se till att aggregatet är plant och sätt fast från inuti fortet in i de fyra hålen i L-balkvinkeljärnet med (G8) hexbultar med två platta brickor och låsmutter.

climbing frame swing beam

Sätta Fast Gungor & Trapetsstång

Sätt fast 1 Gängat Clip på varje Acro Rep EN71 och på Acro Bar. Sätt fast ännu ett Gängat Clip på varje Acro Handtag och för ihop med första Gängad Clip. Se till att stänga Gängad Clip hårt med en justerbar skiftnyckel. (fig. 29.2 och 29.3).

Sätt fast gungställningens ände och acro ropes på Gängade Clips som är fastsatta på gunga hängare.

Sätta Upp Stenväggsaggregat

Stenväggsaggregat

Lägg två Stenskenor (2776) ner sida vid sida med de vinklade kanterna nedåt. Ta ingångsbrädan (2779) sätt fast i jämnhöjd över botten av skenorna (motsatt ände mot vinklarna som är riktade nedåt) med fyra träskruvar (S20). Placera sedan brädor markerade 2781 och 2780 om vartannat uppför stegen vilket säkerställer att glappen inte överstiger 60.3mm mellan brädorna.

Sätta Fast Stenvägg

Placera det monterade centret som visas i din fortguide i jämnhöjd som visas i videon. Addera slutligen den sista brädan på toppen för att slutföra klätterväggen.

lekställning stenvägg

Tak

Takpaneler

Sätt fast de två (2760) Takstöden på toppen med användning av en (S4) Träskruv. Repetera detta för de två Taksammansättningsstöd.

Placera 1 (2751) MOD Takbotten tätt till botten av (2752) MOD takfront och (2753) MOD bak. Placera en (2761) Taksliper c på mittremsan av varje takpanelsammansättning sätt fast med fyra (S20) Träskruvar per panel.

Takaggregat

För Takpanelerna samman så topparna formar en topp nära insideskanten av utsidans spjälor. Använd ett Smalt vinkelfäste på varje spjäla och fixera på plats med två (S0) Bindskruvar per fäste.

Sätt ett Takmonteringsstöd på varje sida av takpanelerna, se till att allt är i jämnhöjd och säkrat på plats med 8 (S11) Träskruvar.

Sätt fast andra Takmonteringsstöd på motsatt sida, med 8 (S11) Träskruvar.

Gavel

Sätt fast 1 Himmelsgavel på insidan av (2617) Takstöden på vardera sida av Takaggregat med 4 (S5) Panskruvar per Himmelsgavel.

Takändarna

Avlägsna de utanförliggande (H9) hexbultarna från ändväggens topp och lämna t-muttrarna (TN1). De platta (FW1) och lås(LW1) brickorna används i nästa steg.

Sätt löst fast 1 (2759) Takände på varje hörn av Ändväggen, i jämnhöjd med toppen av (2769) Panel BT ram, med 1 (H3) Hexbult per bräda, med en (FW1) Platt bricka och (LW1) Låsbricka från föregående steg, anslutande till (TN1) t-mutter. Lägg märke till vilka bulthål som ska användas.

trätak gavlar
Takändar Fortsättning

Mät överhanget vid 4-7/8” (124 mm) sätt sedan fast med 2 (S11) Träskruvar och 1 (S3) Träskruv per (2759) Takände. Dra åt skruvarna.

Sätt fast takändarna i varje hörn av gungväggen, i jämnhöjd med toppen med 4-7/8” (124 mm) överhang anslut med två träskruvar (S11) och en (S3) per takände. Lägg märke till vilka hål som ska användas.

Sätta Fast Taket

Med 2 personer på marken och åtminstone 1 person i fortet, lyft takaggregatet upp och över fortets Baksida. Styr Takaggregatet på fortet så att alla fyra (2760) Takstöd sitter i jämnhöjd med front- och utsideskanterna av (2759) Takändar.

Sätt fast (2760) Takstöd på (2759) Takändar med 1 (S3) Träskruv per stöd.

Cafédiskar

Cafébord Montering

Placera (2612) Bordsstöd i jämnhöjd med de skårade ändarna av (2611) Bordsskriva och sätt fast med 4 (S7) Panskruvar.

Placera Bordsskivsaggregatet fast i öppningen av bakväggen med överhanget på aggregatets utsida som visas i fig. 17.2 och i Glee fortguiden sätt sedan fast (2612) Bordsstöd till Bakväggsstolpar med 2 (S3) Träskruvar.

Köksbänk Montering

I jämnhöjd med varje ände och topp av (2687) Bänkbaksida sätt fast en (5736) Bänkbjälke per ände med 1 (S2) Träskruv per bjälke. På botten av Bänkbaksidan lägg märke till de återstående hålen.

Placera de två andra (5736) Bänkbjälkarna ovanför pilothålen i mitten av Bänkbaksidan, i jämnhöjd med brädans topp, sätt sedan fast de två topphålen, med en (S2) Träskruv per bjälke.

låtsas kök

Placera Bänkaggregaten (2687) Bänkbaksida, i jämnhöjd med toppen av öppningen och sätt fast med fem (S2) Träskruvar.

Placera en (6136) Bänkklammer i jämnhöjd med framkantens utsida av varje bänkbjälke fast på gungväggen och sätt fast med två (S3) Träskruvar per klammer.

Placera Bänkaggregaten (2687) Bänkbaksida, i jämnhöjd med toppen av öppningen med fem (S2) Träskruvar.

Kökbänk Fortsättning

Placera en (6136) Bänkklammer i jämnhöjd med framkantens utsida av varje yttre Bänkbjälke fast på gungväggen och sätt fast med två (S3) Träskruvar per klammer.

Placera (2686) Bänkframsidan mot Bänkbjälkar så ändarna är i jämnhöjd och center bänkbjälkar är centrerade över pilothålen. Mät 5/8” (15.9 mm) ned från toppen av Bänkframsidan på båda sidor och sätt fast på Bänkbjälkar med fyra (S2) Träskruvar.

Sätt fast på Bänkbaksidan (2685) Bänktoppen till varje Bänkbjälke med 4 (TS) Trimskruvar. Sätt fast Bänksida (5536) på utsidan av de utanförliggande Bänkbjälkarna.

Fast på (2685) Bänktoppen och centrerat över mitten bänkbjälkarna med ändarna i jämnhöjd med ytterkanterna sätt fast två (2716) mittbänkar med fyra (TS) Trimskruvar per bräda.

Sätt fast (2685) bänk med (2756) Ytterpanelsaggregat med 2 (TS) Trimskruvar. Placera Kran och 2 vaskrattar i vasköppningen och sätt fast vaskrattarna med inkluderad hårdvara.

Placera Vask och Spis i öppningarna av bänkaggregat sätt sedan fast 4 monteringsclips med inkluderad hårdvara på botten av vasken och spisen för att säkra på plats.

Viktigt: Använd en handhållen skruvmejsel och dra INTE åt för hårt. Notera: För att avlägsna Vasken eller Spisen lossa skruv 1/4 varv vrid sedan Monteringsclips.

Cafe Tak Montering

Mata Cafe takställning genom fickan på Cafetak.

Med en hjälpare håll Taket mot fortet, på bakväggen som visat i Glee fortguide, mät 3-1/8” (79 mm) in från yttre kanten av (2770) ändstolpe vänster, se till att Cafetak är slätt och fast sätt sedan fast stolpten med 2 (S5) Panskruvar (med #8 platt bricka), mät 1-1/2” (38.1mm) ned från första skruven sätt sedan fast en tredje skruv och bricka. Följ mätningar som visas i figur. 18.2 för kvarvarande skruvar och brickor. Mätningar måste vara exakta.

Håll Cafe takställning mot panelen och sätt fast med 1 (S6) panskruv per sida.

tak över bänk

Sätta Fast Gungor & Rutschkana

Rak Rutschkana

Rak rutschkana är en solid rutschkana som är positionerad i fortets öppning som beskrivet i fortsektionen av din manual. Förborra några hål innan du använder skruvar i varje hål och du är klar enkelt.

Sätta Fast Gungor & Trapetsstång

Sätt fast 1 gängad clip på varje Acro Rep EN71 och Acro Bar. Sätt fast en till Gängad clip på varje acro handtag och sätt ihop med första Gängad clip. Se till att stänga Gängad Clip ordentligt med hjälp av en skiftnyckel. (fig. 29.2 och 29.3).

Sätt fast gungans ände och Acro Rep på Gängade Clips som sitter fast på gunga hängare.

lekställning rak rutschkana

Monkey Bars

Skena Montering

Montering av monkey bars skena som ansluter de två sidorna där varje stegpinne i trä passar i ett förborrat hål. Sedan förs skenan och stegpinnen samman genom att göra ett pilothål med en 3.2mm borrkrona sedan sätter man i träskruvarna. Du kommer se i manualen att en sida av skenaggregatet har pilothål på toppen den andra i botten, se vidare till att alla stegpinnar är i innan borrning.

Bar Montering

Monkey bars upprätt stege och vertikala bars är sammansatta med en monkey konsol (1564) anslutning som sitter fast på skenlängderna (1367) som kommer sitta på marken med två panskruvar (S6). När detta är på plats sätt sektionen som monterats tidigare i konsolen. Detta är i sin tur fastsätt med två panskruvar till monkey konsolen och sedan går en bult (G10) genom monkey konsolen och de två träsektionerna skapar en fast förening.

Sätta Fast På Lekställning

Sista steget av att sätta upp nästa generations monkey bars är att sätta fast dem på lekfortet. Använd MB monteringsband två Panskruvar och en Träskruv (LS3) och platta genom monteringens centrala hål. Detta ska placeras så att botten av monteringen är 457mm ovanför bakväggsmätningen. Utöver detta kontrollera att monkey bars är plana om inte fundera över att plana ut ytan du bygger på.

Fönster & Dörrar

Fönstermaska

Längs med varje sida mät 4-1/2” (114 mm) ned från toppskruvarna och samma dimension upp från bottenskruvarna sätt sedan fast 2 (S5) Panskruvar (med #8 platt bricka) per sida på (2757) LT Stolpaggregat och (2758) RT Stolpaggregat.

Längs med toppen och botten mät 6-3/8” (162 mm) in från hörnskruvarna på en sida och sätt fast 5 (S5) Panskruvar (med #8 platt bricka) på (2630) SW Top och (2756) Ytterpanelaggregat. Alla skruvar ska vara lika långt ifrån varandra.

Sätta Fast Dörr

I öppningen för dörren av Frontväggen som visas i Glee fortguide, mät 5/8” (15.9 mm) upp från (2769) panel BT ram och maximalt 5/8” (15.9 mm) från (2601) Undre Sidokarm och sätt fast kvarstående sida av gångjärnen på (2601) Sidokarm med 3 (S13) Panskruvar per gångjärn. (fig. 26.1 och 26.2).

I den skårade öppningen av (2715) Dörrstopp sätt fast Magnetisk dörregel med 2 (S18) Träskruvar. (fig.27.1) Viktigt: Använd en handhållen skruvmejsel och dra INTE åt för hårt.

På insidan av aggregatet, sätt fast (2715) Dörrstopp i panelen med 3 (S11) Träskruvar, och se till att (2715) Dörrstoppen hänger över panelen med 1-1/4” (32 mm) och är i position för att ta emot dörregelplattan. (fig. 27.2 och 27.3).

klätterställning detaljer

Rörrutschkana

Bygga en Rörrutschkana

Sätt fast sidoinsatsen i jämnhöjd med framsidan av fortet, säkra på plats och sätt förborrhål redo för den första sektionen av rörrutschkanan. Förbered sektionerna av rörrutschkanan varje är gjord av två halvor. Slitsa öppningsektionen i glappet i hålet.

Använd klämringar för att föra samman de olika sektionerna. Sammanställ rörrutschkanestöd och säkra på plats.